Obchodní podmínky
Ceny: V?echny ceny obsa?ené na na?ich stránkách jsou maloobchodní v?etn? DPH. Ceny jsou orienta?ní a dodavatel si vyhrazuje právo zm?ny ceny.
 
Dodací lh?ta: do 24 hodin. Zbo?í je? není skladem a je p?edm?tem objednávky dodáváme do t?í týdn?. O termínu dodání budete informováni e-mailem.
 
Forma úhrady: dobírkou, nebo na základ? zálohové faktury p?edem na ná? u?et. Zbo?í pak bude zasláno po p?ipsání ?ástky na ú?et.
 
P?eprava: PPL - doru?ení do sídla firmy nebo p?ímo do bydli?t? zákazníka.


P?epravné Vám bude automaticky p?ipo?ítáno k Va?í objednávce.


Ceny přepravného a balného
nad 10 000,- Kč s DPHZDARMA
do 10 000,- Kč s DPH190,- Kč s DPH