Kontakty
Faktura?ní adresa
Nivky 740
687 22 Ostro?ská Nová Ves

I?O: 26226391
DI?: CZ-26226391

e-mail:
prodej@stolarik.cz
obchod@stolarik.cz
Sídlo firmy, prodejna, VO sklad
Na Záhonech 1467
686 04 Kunovice

Tel./fax:
572 551 336

Otevírací doba:
Po - Pá: 7.30 - 16.00
Firma zapsána v obchodním rejst?íku u Krajského soudu v Brn?, oddíl C, slo?ka 38263.


Prodejny našich partnerů
Obchodní zástupce
Severní,Ji?ní Morava, Východní ?echy
+420 605 528 849

Obchodní zástupce pravideln? objí?dí vyzna?ené regiony. Mimo vyzna?ené regiony je nutno si dohodnout sch?zku individuáln? po telefonické dohod?.

V p?ípad?, ?e se Va?e firma nachází ve vyzna?eném regionu, máte zájem spolupracovat, kontaktujte nás prosím a nav?tíví Vás ná? zástupce z na?í nabídkou.